บริษัท เวลคัม เอฟโวลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทฯซึ่งดำเนินธุรกิจให้การบริการป้องกัน ควบคุม กำจัดแมลง
และสัตว์รบกวน โดยทีมงานฝ่ายบริหารจัดการและฝ่ายปฏิบัติการที่มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 30 ปี จนเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความชำนาญในด้านบริการควบคุมและกำจัดแมลง (PESTCONTROL
SERVICES)

การฝังสถานีในพื้นดิน (IG) และสถานีในพื้นคอนกรีต (IC) รอบตัวบ้านพร้อมใส่เหยื่อล่อที่เป็นไม้ยูคาลิปตัสจากประเทศออสเตรเลีย (Timber) ทำให้การทำงานของระบบป้องกันครอบคลุมทุก ...
การใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยสูง บรรจุอยู่ในสถานีที่ได้รับการปิดผนึกอย่างมิดชิด และได้รับการติดตั้งเฉพาะจุดที่จำเป็นต่อการกำจัดเท่านั้นที่จะทำให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของผู้อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ...
สถานีกำจัดปลวกภายใต้ระบบ CES  ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน มีประสิทธิ์ภายในการกำจัดปลวกให้ตายยกรัง จึงทำให้บริษัทฯ มั่นใจกล้าที่จะรับประกันหากมีความเสียหายอันเกิดจากปลวก ...
การติดตั้งที่ง่ายสะดวก รวดเร็ว ปราศจากการกระทบกระเทือนกับโครงสร้างของอาคารดังเช่นวิธีแบบเก่าในอดีต ตลอดจนความสะดวกในการตรวจสอบติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงไม่ก่อให้ ...
  
 
 
 
Gallery
 & Reference
 
  
 

มาตฐานได้รับรองจาก

Free  On-Site Inspection


Powered by MakeWebEasy.com