3 วิธีป้องกันปลวกตั้งแต่ระยะก่อน - ระหว่างปลูกสร้าง

Last updated: Oct 1, 2019  |  151 จำนวนผู้เข้าชม  |  Article

3 วิธีป้องกันปลวกตั้งแต่ระยะก่อน - ระหว่างปลูกสร้าง

การป้องกันปลวกที่ดีที่สุด คือการป้องกันตั้งแต่เริ่มต้น
3 วิธีป้องกันปลวกตั้งแต่ระยะ - ระหว่างปลูกสร้าง


1. ฉีดน้ำยาเคมีเคลือบหน้าดิน
ฉีดพ่นเคมีบริเวณพื้นดินใต้ ถุนบ้านก่อนการปลูกสร้าง ทำให้ดินเป็นพิษต่อปลวก ป้องกันไม่ให้สามารถผ่านบริ เวณนั้นได้ โดยวิธีนี้จะสามารถป้องกันไ ด้เป็นระยะเวลา 3 – 5 ปี ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพของสา รเคมี และสภาพแวดล้อม2. วางระบบท่อน้ำยาป้องกันปลวก
วิธีนี้มีประสิทธิภาพในการป ้องกันปลวกได้ดีในระยะยาว และนิยมมากในปัจจุบัน3. เคลือบสารป้องกันปลวกกับไม้ ที่ใช้ในการก่อสร้าง
ไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างทั้ง หมดควรเคลือบสารเคมีเพื่อป้ องกัน หรือใช้ไม้ที่ผ่านการอบน้ำย าป้องกันปลวกด้วยแรงดันสูง


Powered by MakeWebEasy.com